Kataster: Ako urobiť návrh na vklad, aby vám ho nezamietli?

26.03.2021

Ako sa podáva návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? S akými poplatkami treba počítať? Čo musí obsahovať návrh na vklad? Posudzuje kataster iba návrh alebo aj samotnú zmluvu? Kedy sa preruší katastrálne konanie a koľkokrát sa tak môže stať? Ako reagovať, keď kataster návrh na vklad zamietne? Treba podať nový návrh a opäť zaplatiť všetky poplatky? A aké sú lehoty na katastri? V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.