Vlastníte dom spolu so súrodencami? Majú nárok na kúpu vášho podielu?

21.01.2022

Čo je to predkupné právo? Aký je rozdiel medzi zákonným a zmluvným predkupným právom? Ako musí vyzerať výzva na kúpu a čo v nej nesmie chýbať? V akej časovej lehote musíte reagovať na výzvu? ČO ak zistíte, že došlo k predaju podielu bez možnosti predkupného práva? Má na predkupné právo vplyv, ak ste podiel nadobudli dedením? A dá sa predkupné právo využiť aj na hnuteľný majetok?

Všetko o predkupnom práve vysvetlí v relácii Ide o právo Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.