Mobilizácia a branná povinnosť: Koho sa týka a čo vám hrozí, ak ju odmietnete?

04.03.2022

Čo je to mobilizácia a kto ju vyhlasuje? Koho sa týka branná povinnosť? Môžete ju odmietnuť a čo vám hrozí, ak tak urobíte? Aké práva vám štát môže obmedziť v prípade vojny? Ako vás môžu potrestať, ak bojujete v zahraničí bez výnimky prezidenta? Ako je to s platom, náhradou mzdy a odvodmi počas plnenia brannej povinnosti?

Na všetky tieto otázky sa odpovede dozviete v relácii Ide o právo s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH.