Môže vám firma krátiť plat? Čo sa vás nesmú pýtať na pracovnom pohovore?

01.04.2022

Aké otázky nesmú padnúť na pracovnom pohovore? Aké dokumenty musíte a aké nemusíte predložiť, ak sa uchádzate o prácu? Kedy vzniká pracovný pomer a kedy musíte dostať pracovnú zmluvu? Aké sú povinné ustanovenia zmluvy a musí byť jej súčasťou výpovedná lehota? Môže zamestnávateľ meniť zmluvu bez vášho súhlasu a kedy vám môže krátiť plat? Aké máte možnosti, ak vám nevyplatili celú, alebo časť mzdy?

Všetko o pracovnej zmluve a pracovnom pohovore vysvetľuje v relácii Ide o právo Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.