Môžete prísť o vodičský preukaz, ak neplatíte výživné?

22.04.2022

Je vyživovacia povinnosť ohraničená vekom? Aká je jeho výška a kto ju určuje? Ak žiadate zvýšenie výživného, treba za to platiť súdny poplatok? Kedy je neplatenie výživného trestný čin? Hrozí vám v takom prípade exekúcia? Môže vám polícia odobrať vodičský preukaz? Má nárok na výživné aj nevydatá matka alebo jeden z rozvedených manželov? A majú vyživovaciu povinnosť aj deti voči rodičom?

V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.