Všetko o právach pacienta: Kedy vás môže lekár odmietnuť ošetriť a nemocnica neprijať?

06.05.2022

Kedy má pacient právo vybrať si lekára a kedy nie? Kedy vás môže lekár či nemocnica odmietnuť? Ako je to s výhradou vo svedomí? Ku komu potrebujete a kedy nepotrebujete výmenný lístok? Ako prebieha výmena lekára a ako je to s vašou zdravotnou dokumentáciou? Kto môže dostávať informácie o pacientovi? Čo je informovaný súhlas a čo ak ho nepodpíšete? Môžete odmietnuť liečbu a musia vám vyhovieť za každých okolností?

O právach pacienta hovorí Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.