Pozrite si unikátne zábery sokola Rároha, ktorého populáciu sa podarilo zachrániť

10.10.2019

V nížinách úplne zanikli miesta pre hniezdenie vzácneho druhu sokola Rároha. Vďaka sieťam spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku sa podarilo úspešne inštalovať hniezdne príležitosti, predovšetkým búdky pre tento druh. Sokol Rároh sa veľmi rýchlo adaptoval, prispôsobil sa novým podmienkam a dnes na Slovensku evidujeme 40 hniezd sokola Rároha. Môžeme konštatovať, že populácia takého vzácneho druhu bola na Slovensku zachránená.