Slovenská ľavica 2021

Slovenská ľavica 2021

Diskusia o stave, kondícii a východiskách slovenskej ľavice s osobnosťami spoločensko-politického života. V spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v SR