Za dverami ZOO: Vlk eurázijský

04.09.2022

Vlky žijú vo svorkách, v ktorých dodržiavajú prísnu hierarchiu, sú plachí a veľmi vytrvalí bežci. Najvyššie vo svorke stojí takzvaný Alfa pár, ktorý tvorí samec a samica, zvyčajne rodičia celej svorky. Poď nimi sa nachádza Beta pár. Ostatní sú neutrálni členovia svorky a posledný je Omega. Vĺčatá tvoria vlastnú malú svorku, a tak sa učia sociálnym návykom a chápaniu fungovania svorky. Dorozumievajú sa štekaním, vrčaním, zavíjaním a rečou tela. Ich najdôležitejšími zmyslami sú čuch, sluch a zrak. Čuch využívajú pri hľadaní potravy, ale tiež pre navigáciu podľa pachových stôp a rozlišovanie značiek iných jedincov alebo svoriek. Vďaka ostrému sluchu dokážu na otvorenom priestranstve počuť zvukové signály do diaľky až 8 km. Vlk je v skutočnosti veľmi plachý a pokiaľ môže, stretu s človekom sa určite vyhne. V prírode je skôr vzácnosťou na vlka natrafiť.