Za dverami ZOO: Mary stepné

10.07.2022

Mary stepné sú cicavce obývajúce vyprahnuté pastviny a otvorené polopúšte strednej a južnej Argentíny. Vyhrabávajú si dlhé a hlboké nory, ktoré im poskytujú úkryt pred predátormi v otvorenej krajine. Sú plaché a ostražité. Ak sú v pohode, spokojne hopkajú a požierajú trávu, ale ak zaregistrujú nebezpečie, vedia presiahnuť rýchlosť až 50 km za hodinu. Aby mali lepší rozhľad, dokážu tiež vyskočiť do prekvapujúcej výšky ako antilopa či gazela. Mary stepné doslova milujú slnko a veľmi radi sa vyhrievajú. Žijú v trvalých monogamných pároch v rámci menších skupín, čo je u hlodavcov neobvyklé. Zaujímavé je, že samce si svoje samice označujú močom.